PEAK

Pohledávky - Evidence A Kontrola

Informační systém určený především pro firmy a právní kanceláře, které se zabývají evidencí a vymáháním pohledávek

Eviduje:

 • Dlužníky
 • Pohledávky
 • Právní stavy jednotlivých pohledávek
 • Provedené úkony ohledně jednotlivých pohledávek
 • komunikaci ohledně jednotlivých pohledávek

Kontroluje:

 • bankovní účet
 • splatnosti jednotlivých pohledávek
 • datumy a časy domluvené komunikace ohledně jednotlivých pohledávek

Počítá:

 • úroky dle smlouvy
 • penále
 • pokuty

Automaticky vytváří:

 • dopisy
 • emaily
 • upomínky
 • předdefinované smlouvy
 • příjmové doklady

Cena: Podle rozsahu požadavků