Hromadné ověřování spolehlivosti plátců DPH a přihlášených bankovních účtů

Kontrola spolehlivosti - DIČ: účet:

Pokud nyní přijmete plnění od nespolehlivého plátce DPH stáváte se podle novely zákona o dani z přidané hodnoty automaticky ručitelem za nezaplacenou daň.


Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce, včetně zveřejnění těchto osob a povinnost pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost a určit ta čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Označení nespolehlivý plátce získává plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Příjemce plnění přijatého od nespolehlivého plátce bude automaticky ze zákona ručitelem za nezaplacenou dan z tohoto plnění. Testovacím okamžikem, zda dodavatel je či není nespolehlivým plátcem, je datum uskutečnění plnění. Tímto způsobem tedy poměrně výrazně vzroste pracnost při zpracování evidence DPH, neboť kromě jiného bude třeba, aby plátce u všech přijatých plnění v tuzemsku ověřil, zda poskytovatel plnění je či není k datu uskutečnění plnění, evidován jako nespolehlivý plátce. Toto ověření bude samozřejmě třeba provádět pravidelně při každém zpracování DPH, neboť databáze nespolehlivých plátců bude průběžně doplňována. Muže se tak tedy stát, že dodavatel, který byl v minulém období ještě „spolehlivý“, nemusí nutně tuto podmínku splňovat v období běžném.

Pro tyto účely jsme vyvinuli softwarový nástroj, který umožňuje hromadné dálkové ověření i většího počtu plátců v databázi MF ČR. Pomocí jednoduchého formuláře lze pouze zadat do prvního sloupce jednotlivá DIČ dodavatelů – bez CZ (tyto údaje nemusí být samozřejmě vkládány ručně, ale je možné je překopírovat např. pomocí CTRL+C a CTRL+V ze sestavy zdanitelných plnění, kterou poskytuje příslušný účetní program) a stisknutím tlačítka s popisem Načíst informace je pak provedeno on-line ověření a zároveň si přečteme, na jaký bankovní účet máme svému dodavateli posílat úhrady za faktury. Tyto informace se zároveň uloží. Kdykoli později je možné Vaše dodavatele znovu překontrolovat, jestli nedošlo ke změně.

Kdy je potřeba kontrolovat spolehlivost plátců DPH a zda-li je bankovní účet registrovaný?


 • Při zaúčtování přijaté faktury (toto zároveň zvládá i většina účetních programů)
 • Před provedením platby – např. z hromadného příkazu k úhradě
  • Nejdůležitější okamžik kontroly. Vlastně poslední šance poslat nespolehlivému plátci pouze částku odpovídající základu daně a DPH poslat přímo finančnímu úřadu.
 • Při uzávěrce daňového období, např. hromadně z knihy přijatých faktur.
  • Tento zákon nestanovuje, kdy přesně máte spolehlivost plátce kontrolovat, jenom Vás činí ručitelem za neodvedenou daň nespolehlivým plátcem. K tomu dojde v okamžiku posledního dne určeného pro platbu daně v daném daňovém období.

DPH Kontrol logo

Co umí DPH Kontrol?

 • Hromadnou kontrolu spolehlivosti plátců DPH
  a registrovaných účtů
 • Načte aktuální informace o Firmách podle zadaného DIČ
  • Název firmy
  • Nespolehlivý plátce ANO/NE
  • Datum registrace
  • Datum zveřejnění
  • Registrované účty
  • Adresa firmy
 • Uloží každého Vašeho dodavatele a Vy si ho překontrolujete kdy potřebujete
 • Potřebujete více jak 20 licencí a chcete domluvit individuální podmínky?
 • Chcete aby tuto kontrolu prováděl přímo Váš účetní program?
 • Potřebujete jiný software nebo aplikaci?

Neváhejte a kontaktujte nás e-mailem, případně telefonicky na čísle +420 604 458 654.

Objednávka aplikace DPH Kontrol

Vyberte produkt:

DPH Kontrol 50 990Kč*
Máte maximálně 50 dodavatelů?
Umožní kontrolovat maximálně 50 DIČ neomezeně krát.
licence navíc 0Kč
DPH Kontrol 150 1990Kč*
Máte maximálně 150 dodavatelů?
Umožní kontrolovat maximálně 150 DIČ neomezeně krát.
licence navíc 0Kč
DPH Kontrol No Limit 2990Kč*
Potřebujete kontrolovat více než 150 dodavatelů?
Umožňuje kontrolu neomezeného počtu DIČ neomezeně krát.
licence navíc 0Kč
* cena zahrnuje 3 licence
* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
* v případě objednání více jak 20 licencí je možné domluvit individuální podmínky

Fakturační údaje:

Jméno:*
Přijmení:*
Název:*
IČ:*
DIČ:
Ulice, č.p.:*
Obec:*
PSČ:*
E-mail:*
Telefon:
položky označené * jsou povinné

Před odesláním objednávky si prosím překontrolujte všechny Vámi zadané údaje.
Po objednání Vám obratem přijde na uvedenou emailovou adresu potvrzovací email s odkazem ke stažení aplikace a unikátním Product klíčem.